WSET Level 3 Wine Courses in Puglia - English | AccademiaVino WSET

AccademiaVino WSET

Corsi WSET in Italia - WSET Courses in Italy

WSET Level 3 Wine Courses in Puglia - English

€970

Detailed Schedule for Selected Course

  • Monday, 20 Nov 2017 - 09.30 to 17.00
  • Tuesday, 21 Nov 2017 - 09.30 to 17.00
  • Wednesday, 22 Nov 2017 - 09.30 to 17.00
  • Thursday, 23 Nov 2017 - 09.30 to 17.00
  • Friday, 24 Nov 2017 - 09.30 to 17.00
  • Saturday, 25 Nov 2017 - 10.00 to 13.00